חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

25660 ערך מספר

entrada numero 25660

aniversario m.

יום השנהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Oy es el aniversario de la boda (Moscona)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


porke el bautismo tuvo lugar presizamente el dia aniversario de la muerte del padre, (El Tiempo, 1924)

Esto era el 61 aniversario de la liberasion del kampo de la muerte de Auschwitz. (Erensia Sefardi, 2006)

todas las populasiones del vaste imperio otomano se aparejan a fiestar komo kada anyo este dichozo aniversario (El Tiempo, Const. 1896)

entusiasmadas de admirasion i esmovidas de agradesimiento, las populasiones del imperio otomao tienen dunkuey muncha razon deselebrar este anyo kon mas grande briyo el dichozo aniversario del nasimiento de sus bien amado soverano i de rogar kon fervor al todo potente de konservar longo tiempo sus dias presiozos (El Tiempo, Const. 1896)