חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

24270 ערך מספר

entrada numero 24270

anchura f.

רוחב, רחבות; רווחה

anchura de hase

חוסר דאגה

tomar el echo a la anchura

להשהות, לדחותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


El aqmerikano tiene 70 sentimetros de anchura (Moscona)

teshido de dupia anchura (Nehama)

bevir kon anchura (Nehama)

gastar kon anchura (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


aun ke va a tener muncha anchura i ferahlik (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

tengo gana de tomarlo por modre de las sheluhim ke kuando me vienen en kaza ke esten kon gusto i ke tengan anchura i ke se espasien de estar en morada buena (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

del hel a ezrat nashim era suvida i avia ayi una eskalera de doze eskalones, la altura de kada eskalon medio piko i su anchura medio piko (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

la anchura de kada puerta era diez pikos i su altura vente pikos i todas tenian sus kanates (Meshivat nefesh I , Const. 1743)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


I me sako a la anchura, me eskapo porke envelunto en mi (Biblia, Const. 1873)

longura de la tela la una vente i uno kon el kovdo i anchura kuatro kon el kovdo la tela la una (Biblia, Const. 1547)

i aras el pechoral de djuisio de echura de maestro … kuadrado sera i doblado, un palmo sera su longura i un palmo su anchura (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


komo dishimos duspues del huego de 1879 kada famiya judia empeso a fraguarse en la montanya su kazika bien modesta ma kon mucho mas anchuras ke antes! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

siendo las moradas del turko gozavan de muchas anchuras, mientres ke las del judio eran todo otro ke espasiozas. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para echar aborresedor i enemigo: ke merke un gayo por nombradia del aborresedor i ke lo merke por el presio primero ke lo demandan sin kortar nada i despues ke lo traiga a su kaza i ke lo yame a el gayo por nombre del aborresedor i ke lo mantenga 2 semanas, i despues ke lo degoye en noche de rosh hodesh i ke tome el korason del gayo i ke enkashe ayi 2 agujas muevas una ala longura del korason i una ala anchura i ke lo guadre, despues ke tome al gayo ke lo enterre en la oriya del rio; se murira tu aborresedor al tienpo poko o kaera en holi longo i se atemara todo loke ay a el (manus. Papo, Sarajevo 1840)