חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

2410 ערך מספר

entrada numero 2410

aburakar v.

ניקב, חורר

to puncture, perforate, pierce, make holes

afurakar

7590סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula el ke envelunta a irse a las londjuras ke le de a el su amigo alguna estanpa de moneda i ke aga en eya siman i es ke la aburake la moneda en la mezuzá i ke diga en esta lashon: ek yo te do a ti moneda esta ke seas mi shaliah i kuando vernas a la morada de tu veluntad ke lo eches a tsedaká (manus. Papo, Sarajevo 1840)

[para traer a una persona de lugar londje] toma koeason de karnero i pon enel korason 9 agujas o 11 agujas i despues ke meta este korason dientro de urina de ombre i ke diga: al modo ke yo aburako este korason ansi se aburake korason de fulano ijo de fulana asta ke sea serka de mi, i si es por mujer ke tome korason de oveja i ke aga asegun dishimos (manus. Papo, Sarajevo 1840)