חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

22640 ערך מספר

entrada numero 22640

amofado adj.

עבש, שהעלה עובש

amufado

23410דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


pan amofado (Nehama)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Sus kriaturas estan literalmente deznudas i dependen en la karidad de el vezindado yidish para ke eyos me mantengan de pan amofado (La Boz del Puevlo, 1918)