חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

2240 ערך מספר

entrada numero 2240

abstener/abstenerse v./v. refl.

נמנע

avoid, abstain from

abstenerse de los plazeres de la vida

מדיר עצמו מהנאות החיים, מסתגףתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kien se abstiene de djuzgar a otros evita aborresion, rovo i djuramiento falso (Tefilat Imanuel, 1924)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Nozotros nos adresamos por esto a todos los lavoradores ke pasan por la Lishkat Avoda afin ke ekspliken a sus kompanieros ke deven de abstenersen de agresiones semejantes ke danyan sus intereses i los intereses de todos los lavoradores. (Manifesto de Lishkat a- Avoda, Tel Aviv 1950)