חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

2210 ערך מספר

entrada numero 2210

absorbado/vado adj.

ספוג, שקוע (במחשבות/בעבודה)

soaked, saturated, full of, immersed (in thought, in working)