חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

2190 ערך מספר

entrada numero 2190

absolutizmo m.

אבסולוטיזם, שלטון בלתי מוגבל

absolutism, totalitarian/unrestricted ruling