חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

19360 ערך מספר

entrada numero 19360

alsasiones f. pl.

קורבן/קורבנות, עולה/עולותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


I also por alsasion en lugar de su ijo (Moscona)קופלאס Koplas


lo ato a Yis.hak komo barvez de alsasion; (Puertas de veluntad)

Tomo la lenya i la ordeno sovre el mizbeah kon grandr pasion, kon lagrimas de sus ojos lavava su fision i lo ato komo barvez de la alsasion (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)

aparejo lenyos de alsasion kon fortaleza i poder / i ato a Yits.hak komo su atar un barvez i fue luz del dia en sus ojos komo noche / i muchidumbre de sus lagrimas estelantes kon fortaleza / ojo kon amargura yoran i el korason alegre (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

en prostemeria fue prevado en kavo de las dies prevas / el ijo ke fue nasido a ti de Sara / si tu alma asta mucho fue atada / alevanta a mi por alsasion klara / sovre monte ke onra a ti esklaresera (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)

i respondio su padre: en el Dio bivo de avrigo / ke El es ke amostrara por su alsasion el karnero / save ke todo lo ke envelunta el Dio aze / fraguaremos mi ijo oy delantre de El siya / estonses se enshashara sangrifisio i el sangrifisian (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


En alsasion, no enveluntas. (Biblia, Const. 1873)

En alsasion i ke­mado entero; (Biblia, Const. 1873)

Ke ansi dize el pasuk: i ordenará sovre eya la alsasion i saumará sovre eya sevos de las pazes sovre eya kumple todas las ayegasiones todas eyas. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

non alsasion i non azazel; non parohet o kortina i non toro de la linpieza ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I pozo el ara de la alsasion a la puerta del tavernakulo de la tienda del plazo, i also sovre eya la alsasion i el prezente, komo A' enkomendo a Moshe. ( Biblia, Const. 1873)