חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1920 ערך מספר

entrada numero 1920

abrevar v.

השקה; השקה הצאן

abevrar

790דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


el pasíor abreva su revanyo (Nehama)קופלאס Koplas


Tambien mando abevrar kon atuendos finos no merese de yerrar ni ke manke vino (Purim, De-Fes, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


I akeya noche izo konbite grande a ditos mil barraganes suyos i kito los vazos de oro del bet amikdash para bever vino kon la reina i abevrava a sus donzeyas i sus barraganes (Meam Loez Ester, Izmir 1864)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i tambien por abrevar todo simiente ke komia de el i toda fruta de la tierra (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Oyeme buen djidio, de aki endelantre, fin al kavo de su vida, tienes una devda de kiviut a este nasido, de abrevarlo siempre de baldes de tus mijores vinos. (Otniel Hodja, 2002)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

despues de aver machukado mi alma i abivrado mi korason de todas las amarguras [...] (La dezgrasiada Luiza, Tel Aviv 1953)

de los muy altos montes kon sus tezoros de yelo i nieve ke van deritiendose de kontino, salen akeos grandes rios ke no solamente abevran los kampos sino son grandes kaminos para las naves (La eskalera, Const. 1888)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


non es pertenesiente para abevrar a la kriatura vino afilu ke ya es grandeziko asta ke pasen sovre el 20 anios i betoh de este zeman non es pertenesiente de ensagrarlo i non para dalde purgas i ke non komen munchas fritas ni kezo ni leche ni munchas komidas a tal ke non se le konkrien lunbrizes en la tripa (manus. Papo, Sarajevo 1840)