חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

18630 ערך מספר

entrada numero 18630

almástiga f.

מסטיק, שרף

apegado kon almas.ha

מודבק בצורה גרועה ורופפת

almas.ha

18560

almásiga/almasíga

18600

almaska f.

18610דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


El dulse de deva esta komo almastiga (Moscona)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


eskucha mi orasion ke ago sin lavios de enganyo. (Biblia, Const. 1873)

ek karavana de moros vinien de Gil'ad i sus gameyos kargados de seda i triaka i almastiga andantes por desender a Mitsrayim (Biblia, Const. 1547)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula mujer prenyada ke ay a eya dolor de lonbos kuzine un guevo medio buyido i ke meta un poko de almastiga i ke se lo koma (manus. Papo, Sarajevo 1840)