חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1850 ערך מספר

entrada numero 1850

abrasijos m. pl.

התגפפויות

caressing (plural)דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Manko sea esta manera de abrasijos! (Moscona)

onde ay muchos abrasijos ay mucha falsía (Nehama)