חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

17565 ערך מספר

entrada numero 17565

alishterearse v. refl.

התרגל

alishearse

17530דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Ya me alishei kon el echo (Moscona)

alisterearse en una lingua (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


asta ke se alishea i se enbeza melaha azerla buena (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)