חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1550 ערך מספר

entrada numero 1550

aboniguar v.

שיפר, השביח; עשה טוב, גמל טוב, היטיבתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)

alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)