חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1550 ערך מספר

entrada numero 1550

aboniguar v.

שיפר, השביח; עשה טוב, גמל טוב, היטיב

improve, make better; to do good, to do a good deed, to repay someone with a good deedתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)

alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)