חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1480 ערך מספר

entrada numero 1480

abonarse v. refl.

חתם/נעשה מנוי (על כתב עת וכו'); "נתקע"; הפחית, עשה הנחה

sign/to become a subscriber (to a magazine etc.); become stuck; reduce; to give discount

abonarse al banyo, al kabiné

"חתם קבע" על האמבטיה/על השירותים - תפס אותם לזמן מופרזדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


abonar los presyos/abonar una fakura. (Nehama)