חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1450 ערך מספר

entrada numero 1450

abonamiento m.

הימנות/חתימה (על כתב עת וכו')

subscription (to a magazine etc.)

abonamento

1440