חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

14250 ערך מספר

entrada numero 14250

alargarse v. refl.

האריך בדיבור; הרחיב עסקיו; נח, התרווח

alargarse el paso

החיש צעדיודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Alargate un poko (Moscona)

El echo se va alargando de en dia en dia (Moscona)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


alegrate mansevo en tu ninyez i te abonigue tu korason en dias de tu manseves i anda en karrera de tu korason (Biblia, Viena 1841)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


poko a poko las nuves eskuras se alargaron deshando ver rigas del sielo blu (El Alakran, Tel Aviv 1954)

No podre alargarme aki sovre el kamino ke yevo, desdel jurnal La Boz del Oriente, en 1931, al nasimiento de este muevo sistema. (Aki Yerushalayim, 2019)