חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13940 ערך מספר

entrada numero 13940

alagá/aladjá (t.) f.

בד כותנה מאיכות ירודה בצבעים צעקנייםשאלות ותשובות Responsa


estava vestido kon bragas de lana blanka i un mentan de aladja i djaketa de gualiansa (Yede David, Sal. 1867)

i estava mamash komo kuando estava bivo kon su toka de aladja i lo echaron a el dere de agua (Yadav shel Moshe, Sal. 1812)