חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13940 ערך מספר

entrada numero 13940

alagá/aladjá (t.) f.

בד כותנה מאיכות ירודה בצבעים צעקניים

cotton cloth made in poor quality that has garish colorsשאלות ותשובות Responsa


estava vestido kon bragas de lana blanka i un mentan de aladja i djaketa de gualiansa (Yede David, Sal. 1867)

i estava mamash komo kuando estava bivo kon su toka de aladja i lo echaron a el dere de agua (Yadav shel Moshe, Sal. 1812)