חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13910 ערך מספר

entrada numero 13910

aladjak-veredjek (t.) m.

משא ומתן כספי, עסקים

financial negotiation, businessדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Kon esta persona no tengas aladjak-veredjek (Moscona)