חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13700 ערך מספר

entrada numero 13700

akuzador m.

תובע, קטיגור

prosecutor, plaintiff, prosecutorתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kien komite un pekado gana un akuzador (Tefilat Imanuel, 1924)