חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

13300 ערך מספר

entrada numero 13300

akuantidar v.

מדד

to measure

akuantar

13290דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


la mucidumbre era tal ke no era posivle de akuantarla (Nehama)