חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

12530 ערך מספר

entrada numero 12530

akordado adj.

מוענק; בדעה אחת

granted; concurs with, is of the same mindרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Siete Estados pretendidamente interesados a esta banda de tierra akordada al puevlo martirio (La boz de Turkiye, 1948)

A la fin del djuzgo, el tribunal a la unanimidad dio la sentensia siguente. La palavra fue akordada a Pinhas el defendedor, ke se deklaro en estos terminos (El Djugeton, Const. 1908)