חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

12450 ערך מספר

entrada numero 12450

akontesimiento m.

ארוע, מאורע, מקרה, התרחשות,מעשה; ''בריחה'' במכנסיםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


komportarse se los akontesimientos (Nehama)קופלאס Koplas


i la luna desperta de vez ke se renova en el mez novedades de el mundo i sus akontesimientos, sus buendades i sus males (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


I tanbien mansevikos ke ainda van anbezar lisiones i gostan de sentir unos akontesimientos ke non sintieron en akeya edad (Lel Shimurim, 1819)

Ke achakes de Yosef fue el akontesimiento de Misrayim i komo estos i estos grandes akontesimientos. (Lel Shimurim, 1819)

I en primero se save komo kale ke sea la koza i denpues se mira los akontesimientos (Shevet Yeuda, Viena 1859)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


relevemos los akontesimientos los mas importantes ke se produsieron onde eyos mientras el periodo del 5684. (El Tiempo, 1924)

Afuera de este akontesimiento no tuvieron de enrejistrar, dichozamente, ningun echo dezagradavle en el seno del djudaismo de este pais. (El Tiempo, 1924)

El pasha turko se dezespero por este desgrasiado akontesimiento, (Leonidas el nadador, 1911)

es soto el sio de sekreto ke yo vos konfio este desgrasiado akontesimiento (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

El entrafikamiento terrivle de los akontesimientos kere ke yo sea kulpavle (Mujer kriminala, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


En este akontesimiento sus padres buenos amigos i vizinos de kaza, vieron un sinyal de los sielos i dechizaron de kazarlos kuando verna el tiempo. (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para kriatura ke se le tomo la avla mehamat de algun akontesimiento: ke pize granos de hardal betoh de vinagre huerte i ke aga komo una meshiha i ke unte al derredor del garon i debasho de el i sovre las keshadas i betoh de su boka debasho de la eluenga (manus. Papo, Sarajevo 1840)