חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

1210 ערך מספר

entrada numero 1210

abolar

עף, טס, ריחף, עופף, ריחף, פרחנמלט במהירותקופלאס Koplas


i komo la polvorina ke abola, (Untane Tokef)

responde la alma: yo so alavada; el puerpo peko i yo no kulpo nada, por aver del mundo so abolada kuando me vo de la tierra (Tarika, Shira Hadasha, Izmir 1861)שאלות ותשובות Responsa


fago i ordeno este mi ultimo testamento revokando i kasando i abolandokualkier otro testamento o djunta del ke por el pasado fasta este dia uviese fecho (Torat Emet, Venezia 1626)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


ken estos komo la nuve abolaran i komo palombinos a sus finiestras (Biblia, Const. 1743)

Komo el agila despierta su nido, abola sovre su poyos, (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


de fato la tempesta no tadro a venir, la luvia kaiya a chorros, el pedrisko harvava de todas las partes i un fuerte aire deskarrankava arvoles, plantas i abolava todo (La Epoka, Sal. 1900)