חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11970 ערך מספר

entrada numero 11970

akometer v.

הבטיח

akometer kampos i vinyas

להבטיח הרים וגבעותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Akometeme ke mas no los vas azer (Moscona)

Le akometieron a Rahel, le dieron a Lea (Moscona)

Me akometieron una ropa ermoza i barata (Moscona)

kien akomete en devda se mete (Nehama)

fulano akomete tanto por su fija(Nehama)קופלאס Koplas


-''tu ke tal akometistes eyos iran de mal en mal. (Toledo, Koplas de Yosef)

i djuro kon djuramiento dar lo ke akometi, (Toledo, Koplas de Yosef)ספרות תורנית Literatura relijioza


siendo Rivka es ija de reyes, komo akomete a tomarla por mano de su esklavo? (Meam Loez Bereshit)

pos komo es posivle de azer lo ke tu akometes? (Meam Loez Bereshit)

si un rey basar va-dam enkomendo una koza en su tierra ay ken akomete a dizir: esto ke enkomendo el rey no lo afirmo porke no se ke razon tuvo el rey de enkomendar este modo de mando (Meshivat nefesh I , Const. 1743)

komo akomete el basar va-dam ke es gota fedionda ke no save lo ke tiene ensima de su techo a kerer alkansar a saver su hohma (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

si es ke akometeran tal koza be-emet ke ya salieron de kelal de djente i sierto son mas negros ke las beemot (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


i estava unflado [...] i por ser el aire ke era kuentra no se pudo aboltar el barko para sakarlo, ke si tenia ocho o dies grosh akometia alo kaikchis i lo sakava (Bet David, Sal. 1740)

i le akometi siento i sinkuenta grosh ke me lo amostrara i se kontento (Hikre Lev I, Sal. 1853)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


antes unos kuantos dias akometieron dos aktos de terror en Istanbul i un akto de terror en Ankara. (Luz de Israel, 1989)

Ensupito konsenti ke esto pedriendo, todas mis fuersas i esto por abandonarme a este ombre i akometer un grande pekado verso mi marido, en profitando de su konfiensa. (Luz de Israel, 1985)ספרות עממית Literatura popular


Hida ke no konviene de azer bien kon el rasha aun ke le akomite muncho presio. (Hidot de Izopeto)

Dize el haham vos dire un mashal ake asemeja el ombre ke akomite de azer bien a su haver i en lugar de bien le aze mal. (Hidot de Izopeto)

ke ansi agora vinieron los djidios enemigos del Yeshu kon sonbaimientos i kon akometerme moneda kerian kitarme de mi ley ke esto yo muy kontente en eya i mi korason apegado kon Yeshu (manus. Papo, Sarajevo 1840)