חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11960 ערך מספר

entrada numero 11960

akometa f.

הבטחה

promise

mantener la akometa

לעמוד בהבטחה, לקייםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Le akometio akometansa grande (Moscona)