חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11765 ערך מספר

entrada numero 11765

aklararse v. refl.

התבהר; הסביר את עצמו, הבהיר את דבריודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Ven mos aklararemos (Moscona)

Me se aklaro el korason (Moscona)ספרות תורנית Literatura relijioza


se aklaro la sivdad de loke no avia efsek de los tufekes (Imre Bina, Belgrad 1837)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


despues de esta lunga noche de espanto i de sufriensias, el orizonte se aklaro enfin; (La boz de Turkiye, 1948)ספרות עממית Literatura popular


Ansi se aklaro, ke el vezir i algunos pashas deskontentes de los postos ke okupavan, le aprometieron una grande suma de paras i el titolo de bey por ke lo degoye mientres ke lo estaria arrapando. (Sipure Sefarad)