חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11420 ערך מספר

entrada numero 11420

akedamiento m.

קפאון, אדישות, שוויון נפש, רפיון, אפטיה; איטיות; השקט

stagnation, indifference, feebleness ,apathy; slowness; quietly

kedamiento

250780