חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11360 ערך מספר

entrada numero 11360

akayamal!/kayamal! interj.

לא נורא, אין דבר!

it doesn't matter, never mind, it's nothing, don't mention it