חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

11310 ערך מספר

entrada numero 11310

akavidarse v. refl.

נזהר, נהג זהירותדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Ken se akavida en la mansevez, bive kon repozo en la vejez (Moscona)קופלאס Koplas


por esto akavidate i avre muy bien el ojo, (Toledo, Koplas de Yosef)

kuando toma el ben adam alguna tarla se akavida ke no sea serka de la sivdad ke no lo miren todos (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)ספרות תורנית Literatura relijioza


I deve la presona de akavidarse de no deshar pasar vente anyos sin kazar, (Meam Loez Bereshit)

Por esto kada ombre podeste en si i se akavide muncho de la ravia (Shevet musar, Const. 1740)

ke se akavide ke sea el zivug en kresiente del mez i no en menguante (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

en el atkuendo ke mezura la arina se akavide a no apretar, sino ke este la arina fofa (El gid, Istanbul 1967)

un dia kaminando por la kaye i no se akavido de apretar bien sus vistidos ensima para ke no se le viera el sako (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)

I kon esto akavidate i non vayas avlando i alargando en derashot (Shevet Yeuda, Viena 1859)

kale ke mos akavidemos a no entrar en su red i no darle pie de entrada, i kon esto biviremos sanos en este mundo i bien para olam aba (Pele Yoets I, Viena 1870)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Estas malas aksiones del S.R.C son kondanavles. Nuestro puevlo deve akavidarse antes de versar mizmo un cent (La Boz del Puevlo, 1918)ספרות עממית Literatura popular


i se akavidava mucho de azer kavod a ribi Meir en lo ke pozava ande eyos. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


se akavide la mujer kuando viene de la tevila ke non vaya en la noche sola i kuanto i mas ke non vaya a inchir agua sola (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula i sekreto grande ke si el novio se akavida a meter su pie el derecho sovre el pie estierdo de la novia en la ora de dizir las sheva berahot estonses akel pozamiento de pie es mesugal a podestar sovre eya todos sus dias i sera shushiguada i ovedesien a todas sus palavras (manus. Papo, Sarajevo 1840)

segula si se le detuvo su tripa a la kriatura de ir del kuerpo: ke koma la alechadera kozas visiozas i dulses i se akavide de kozas agras i ke le agan para el ninyo una mecha de sal o de soa de ahbarim (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para dolor de el garon ke lo tiene estrecho i non puede englutir: se akavide de luego de kitarse sangre del braso ke es de la vanda de la dolor i ke trave muncha sangre kefi el ereh de su huersa i ke se akavide despues ke non sea ke durma es.huenyo longo i de ahuera del garon ke se unte kon manteka freska sin sal i azeite de almendra dulse i un poko de zafran i ke lo meskle todo endjunto i ke se unte en el garon (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para el ke va a partir por mar: ke tome arina de sovre oriya de la mar kon su mano la derecha i ke la eche en la mano istiedra i ke diga la shirá de la mar … i se akavide kuando entra en la nave ke meta el pie derecho al presipio (manus. Papo, Sarajevo 1840)

kuando yevan al muerto de kaza ke se akavide ke no sea ke salga el al presipio de kaza (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Varon i mujer se akaviden de no urinar enfrente de la luna kuando se arrenova i arrelumbra kisas enprenyara en akeya ora i la kriatura non bivira, i no urine aguas de noche por algun burako i ansi en dia de tevet i shevat non vaya la kriatura deskalso ke estonses el gato endjentra i puede venir a un holi ke no ay a el melezina (manus. Papo, Sarajevo 1840)