חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

109490 ערך מספר

entrada numero 109490

despertarse v. refl.

התעורר, הקיץ; נעשה מודע לסכנה, החל לראות את האמת אחרי היותו טועה זמן רב

despertarse tadre

התעורר מאוחר מדי והחמיץ את ההזדמנות

despartarse

108680קופלאס Koplas


Al fin dela media noche Tarkino se despertara (Donme, sig 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


I Belshatsar tenia una ija ke se yamava Vashti i estava durmiendo i de la reboltina se desperto i vido ke estavan matando i preando unos a otros i no savia ke koza es (Meam Loez Ester, Izmir 1864)

kuando se desperta de manyana i va avrir sus ojos le dizen los malahim tus ojos a eskuentra kataran i tus parparos aderesaran eskuentra ti (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


kuando me despertare, me artare de tu semejansa. (Biblia, Const. 1873)

ma el se desperto de su suenyo, i arranko la estaka del telar i la tela. I (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


De vista Leonidas el nadador se despertava de su endormesimiento. (Leonidas el nadador, 1911)

Al son de las kampanikas enkolgadas a las gargantas de los gameyos, se desperto Sarina i avrio sus ojos. (Otniel Hodja, 2002)

arrufiando un poko de agua en la kara de la desdichada eya se desperto en gritando (El prove doktor, Const. 1904)

kanso de los plazeres el konde sintio despertarse en su korason la grande pasion por los viajes (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


Se sperto el vizir, vee la bolsa vazia. (Djoha ke dize)

ala manyana se desperto el rav i tanto hue su alegria ke korto el taanit el i la djente de su kaza i izo a toda la sivdad ke koman i bevan a gusto i el Sh.Yit. el mostrara sus maraviyas i les dio buena avtaha (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para saver si la mujer esta prenyada de ijo o ija: ke eskriva su nombre i nombre de su marido en un papel i ke meta la eskritura debasho de su kavesera en la noche kuando durme sin ke lo sepa del todo i despues kuando se desperta se yama nombre de onbre es ke es ijo i si no es la buelta (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: si pornas el korason de el gayo montes enfrente del korason de la mujer se despertara de su es.huenyo i te kontara todo lo ke izo de sienpre (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para un hazino ke no puede durmir: ke tome diente de ombre muerto i ke le metan debasho dela kavesera, no se despertara asta ke se lo kiten el diente de ayi (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para un dormido ke no se despierte: pornas de los kaveyos de el kof ke es la maymona debasho de la kavesa del dormido; no se despertara asta ke no le kita akeyos kaveyos (manus. Papo, Sarajevo 1840)