חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

108800 ערך מספר

entrada numero 108800

despartisión f.

פרידה, הפרדות; חלוקה, הפצה; התפרקות (חברה מסחרית)

espartisión

173020

spartisión

444560דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


La espartision es negra koza (Moscona)

La espartision de sus karos es komo espartir la unya de la karne (Moscona)ספרות תורנית Literatura relijioza


rekonto a mi ke en su salir de ayi kon un senyor haham ke savia atidot i le disho en su espartision por su kamino estas avlas (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Deke, despues kuando me izitesh venir a vuestro lado, existio siempre entre vos i mi una sorte de espartision? (Rolando i Eleonora, 1953)

tuvo amantes, litigas, pleitos, duelos, paso nochadas enteras en los klubes al djugo i los dias a divertirse [...] entre el i la mujer ya avia akontesido una despartision definitiva (La Epoka, Sal. 1900)ספרות עממית Literatura popular


Te amo, m'enflamo, yoro tu despartision (Kalendario de kantigas)