חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

10730 ערך מספר

entrada numero 10730

ajitado adj.

סוער, רוגש, נרגש, גועשרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Sinyor Mino, viejo antes la edad, las karas arrugadas, la vista amatada, i los miembros ajitados de un kontinual temblamiento, no era siertamente melezinado (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)