חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

106260 ערך מספר

entrada numero 106260

deskontentez f.

אי שביעות רצון, מורת רוח, אי נעימות

a la deskontentez de

למורת רוחו של

deskontentés

106250ספרות עממית Literatura popular


La vida en los vilaetes no amijuro después de la reforma. A la kontra. La deskontentez pujava i no amenguava. (Sipure Sefarad)