חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

105620 ערך מספר

entrada numero 105620

deske prep.

מאז .., משעה ש-, מיום ש-קופלאס Koplas


Deske vido el ansi los sus pensamientos entraron de si a si en sus alimentos (Purim, De-Fes, sig. 18)

Don[a] Krensia deske lo sintiera luego se los atorgara (Donme, sig 18)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


E desque vieron que non les aprouechaua cosa ninguna, dixeron uno a otro: ay aqui de aquella gente que saco el Señor de tierra de Egibto, e les partió la mar por doze carreras; (Midrash aseret adibrot, manus. Sig 15)ספרות עממית Literatura popular


Su padre deske la vido arresevir ya la salio: (Blanka Flor)