חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

40450 ערך מספר

entrada numero 40450

arroz m.

אורז

arroz de boda

אורז מבושל ברוטב עוף (הרבה שומן) (''אורז של חתונה'')

arroz molido

אורז טחון, קמח אורז

arroz pizado

אורז טחון עד דק

arroz tané

אורז מבושל שבו הגרגירים נפרדים ואינם דבוקים זה בזה

es arroz ke yeva muncho kaldo

'אורז שסופג הרבה רוטב'' - עניין שיכול להתמשך מאוד

un arroz

צלחת אורז

arros

40340המטבח הספרדי – מתכונים El Gizado Sefaradi – Rechetas


SUPA DE ARROZ KON GEYNA
Materiales:
7-8 alikas o otras partes de la geyna
3/4 de vazo de arroz
sal a gusto
Preparasion: Esta supa ke se kome jeneralmente para kortar tanit, es muy liviana i en mizmo tiempo sostansioza i su preparasion es muy fasil. Todo lo ke ay de azer es meter en una kaldera grande siete o ocho alikas de geyna ke fueron saumadas i bien alimpiadas, adjustar el arroz alimpiado i la sal, i kuvrir kon agua antes de meter a kozer sovre lumbre mediana por media ora. Despues menguar la lumbre i kozer otruna ora. Siendo ke el arroz embeve muncha agua se deve adjustar agua al tanto ke se aze menester. A la ora de servir, el ken lo dezea puede adjustar unas kuantas gotas de sumo de limon a la supa.

SUPA DE TOMAT I ARROZ
Materiales (6 - 8 porsiones):
1 vazo de arroz
8 vazos de agua
3 tomates rayidos o
2-3 kucharas de tomatada
unos kuantos guesos de karne
sumo de limon
sal i pimienta a gusto
Preparasion: Meter a buyir los guesos asta ke se koze la karne en sus entorno. Kitar la eskuma kon una kuchara, adjustar el arroz bien alimpiado i enshaguado, el tomat rayido o la tomatada, deshar kozer vente minutos, adjustar la sal i la pimienta. Kuando se sierve, se adjusta sumo de limon a gusto.

PAZI O ESPINAKA KON ARROZ
Materiales (2 porsiones):
1/2 kilo de pazi o de espinaka
1 sevoya chika
1/3 de vazo de arroz
1 tomat rayido
2 kucharas de sumo de limon
3 kucharas de azeyte
1 kucharika de polvo de supa de geyna
pimienta
Preparasion: Alimpiar bien la pazi o la espinaka, enshaguarla i eskurrirla, kortarla de un santimetro de anchura djuntos los ravos. Kortar la sevoya, meterla kon las tres kucharas de azeyte a abafar adientro de una kacharola. Adjustar la pazi o la espinaka, el arroz, el tomat rayido i la agua ansi ke la sal, el limon, la pimienta i el polvo de supa de geyna. Gizarlo todo asta ke el arroz se ablanda. Es una komida liviana i muy saludoza.

SEVOYAS REYNADAS KON KARNE I ARROZ
Materiales (2 - 4 porsiones):
4-5 sevoyas grandes
1 kuchara de polvo de supa de geyna
6 kucharas de azeyte
1 limon
sal i pimienta a gusto
Para el gomo:
250 gramos de karne mulida
2 vazos de arroz kocho
sal i pimienta a gusto
Preparasion: Mundar i enshaguar bien las sevoyas, azer una kortadura en kada sevoya de ariva para abasho, meterlas a abafar en "bain-marie" trenta minutos (o bien adientro de agua kaente, ma entonses no kale kozer mas de vente minutos, solo asta ke los kates de las sevoyas se desparten un poko). Abasharlas del gaz, desharlas yelar, despues despartir los kates los unos de los otros kon atension, para ke no se rompan. Tomar el gomo ke fue bien mesklado i inchir kada kat kon delikateza, arodearlo i pozarlo en un paylon kon bodres altos, uno al lado del otro, apretados i la aviertura para abasho afin ke no se avran durante el gizado. Meter en una kacharola 6 kucharas de azeyte, kaentar uno o dos minutos, adjustar el sumo del limon, el polvo de supa de geyna, sal i pimienta, dar un buyor i echarlo por enriva de las sevoyas reynadas, deshar buyir, abashar el fuego i gizar otros 20-30 minutos.

ARROZ DE BODA
Materiales (4 porsiones):
2 vazos de arroz
6 kucharas de azeyte
100 gramos de pinyones o almendras
3 vazos de agua
1 kucharika de sal
Preparasion: Meter en mojo la metad de los pinyones durante la noche. Lavar el arroz i eskurrirlo bien. Kaentar la azeyte i friyir la otra metad de los pinyones o almendras asta ke toman una kolor rosha. Kitarlos de la azeyte i meterlos aparte. Adjustar la agua i la sal a la azeyte i deshar buyir. Echar adientro el arroz i los pinyones ke fueron metidos en mojo. Tapar la kaldera i deshar kozer a fuego muy moderado asta ke se absorba toda la agua. Echar por enriva los pinyones fritos i servir muy kaente.

ARROZ FRITO
Materiales (4 - 6 porsiones):
2½ vazos de arroz
6 kucharas de azeyte
3 vazos de kaldo o agua
1 kucharika de sal
Preparasion: Alimpiar, lavar i eskurrir los dos vazos de arroz. De otra parte, alimpiar medio vazo de arroz sin lavarlo. Friyirlo en una sarten kon 2 kucharas de azeyte, asta ke toma una kolor rosha. Kitarlo de la sarten i meterlo a parte. De la otra parte kaentar kuatro kucharas de azeyte en una kacharola, adjustar el kaldo o la agua i la sal i azer buyir. Adjustarle los dos vazos de arros lavados i eskurridos de antes. Tapar la kacharola i deshar buyir un minuto. Menguar la lumbre i deshar kozer asta la absorbsion del kaldo. Djusto antes de servir adjustar el arroz frito i mesklar bien.

ARROZ KON GARVANSO
Materiales (4 porsiones):
2 vazos de arroz
1/2 vazo de garvanso metido en mojo de la noche anterior
1 sevoya pikada
6 kucharas de azeyte
4 vazos de agua
1 kuchara de polvo de supa de geyna
sal i pimienta a gusto
Preparasion: Meter el arroz media ora en agua kaente, enshaguarlo asta ke la agua sale limpia i klara i eskurrirlo. Enshaguar bien el garvanso i meterlo a kozer asta ke se ablanda. Adientro de una kacharola bastante grande friyir la sevoya pikada kon las sesh kucharas de azeyte, asta ke la sevoya deviene transparente. Adjustar la agua, sal i pimienta i el polvo de supa de geyna. Tapar la kacharola asta ke la agua buye, entonses adjustar el arroz i el garvanso, mesklar i deshar buyir kuatro o sinko minutos. Abashar entonses la flama, deshar gizar tapado bien asta ke se absorbe toda la agua. Kitar de la lumbre, deshar repozar kinze minutos, despues kitar el tapon i mesklar de vez en kuando para ke los granos se aparten el uno del otro.

ARROZ KON GEYNA
Materiales (6 porsiones):
1 geyna de un kilo i medio
3 vazos de arroz
6 vazos de agua
3 kucharas de azeyte
sal i pimienta a gusto
Preparasion: Alimpiar, enshaguar i eskurrir bien la geyna, friyirla muy poko de todas las partes kon las tres kucharas de azeyte. Kuvrir kon agua, adjustar la sal i la pimienta i meter a buyir. Kuando buyo, abashar la lumbre i deshar kozer avagar avagar asta ke la geyna se ablanda. Deshar ke se yele antes de kitarla del resipiente. Kortar los pedasos grandes de la geyna en porsiones, meterlos de un lado kon un poko de kaldo para ke no se seken. Despedasar en pedasikos chikos lo ke kedo de la geyna. Mizurar el kaldo de geyna ke kedo. Si ay mas de sesh vazos se kita lo de demazia, si ay menos se adjusta. Adjustar los piskitos de geyna adientro el kaldo i buyir. Apenas buyo la agua adjustar el arroz, mesklar i deshar buyir kuatro o sinko minutos, abashar la lumbre i gizar sin tokar vente minutos, asta ke el arroz se ablanda. Retirar de la lumbre, deshar repozar asta media ora, despues meter en una fayancha grande, aresentando por enriva las porsiones de geyna. Se sierve una porsion de arroz kon un pedaso geyna i por enriva un poko del kaldo de geyna.

ARROZ KON KALDO DE TOMAT
Materiales (4 porsiones):
2 vazos de arroz
4 vazos de agua i
1 kuchara de tomatada, o
2 vazos de sumo de tomat i
2 vazos de agua
6 kucharas de azeyte
sal a gusto
Preparasion: Mundar el arroz i meterlo a lo menos media ora en agua kaente. De otra parte, meter todos los materiales, salvo el arroz, a buyir sovre lumbre fuerte. Entremientres enshaguar el arroz bien i eskurrirlo. Kuando buyo la agua kon los ingredientes echar adientro el arroz, tapar el resipiente i deshar buyir kuatro o sinko minutos, abashar la lumbre i deshar kozer asta ke se trava la agua. Entonses azer la lumbre ainda mas flosha i deshar kozer otros diez minutos i abashar del fuego. Si el arroz salio blando se puede meter entre el tapon i el resipiente un panyal limpio para ke se absorban las gotas ke se kondensaron del vapor de agua i ke kaendo adientro del arroz podrian kavzar ke se ablande ainda mas. Deshar repozar 30-40 minutos, aboltar en un paylon i mesklar para ke no se aga masa, despues de lo kualo se retorna a su resipiente.

ARROZ KON PINYONES, ALMENDRAS, PASAS I KANELA
Materiales (4 porsiones):
2 vazos de arroz
4 vazos de supa de geyna o de aguas mesklada kon
4 kucharas de polvo de supa de geyna
1/2 kucharika de kanela
1/2 vazo de pinyones
1/2 vazo de almendras blankeadas
1/2 vazo de pasas sin kueshko, enshaguadas i bien sekadas
6 kucharas de azeyte
Preparasion: Gizar el arroz komo el arroz kon kaldo de tomat, ma en lugar de la tomatada adjustar la media kucharika de kanela a la agua del arroz. Despues ke el arroz ya esta pronto i se metio a repozar, friyir en una sarten las almendras, los pinyones i las pasas asta ke toman una kolor rosha, ke entonses se kitan de la azeyte. Aresentar el arroz en una pineta i garnizarlo kon las almendras, pinyones i pasas. Por mas fasilidad se puede meter el arroz en una fayancha, garnizarlo i konservarlo en el orno, kaentado muy flosho asta la ora de komer.

KOPETIKAS DE ARROZ AL UZO DE SILIVRI
Materiales (4 - 5 porsiones):
500 gramos de karne mulida
1/3 de vazo de arroz
1 sevoya
2-3 dientes de ajo
1 guevo
3 tomates blandos
1/2 kucharika de sal
pimienta preta a gusto
Preparasion: Rayer el tomat i la sevoya, ahajar el ajo, mesklar el tomat, la sevoya, el ajo, el guevo ansi ke el arroz ke fue alimpiado, enshaguado i eskurrido, kon la karne mulida, sal i pimienta, mesklar bien asta ke se une todo i deviene una masa. Estonses tomar pedasos, azer balikas de la grandor de un guevo chiko. Friyirlas muy poko de las dos partes en una sarten ancha. Tapar la sarten, deshar kozer avagar avagar kon su bafo en lumbre flosha asta media ora. Amatar la lumbre, ma no destapar. Las kopetas estan prontas kuando soltan kaldo i ke los arrozes salen de eyas komo punchones.

IGADO KON ARROZ AL ORNO
Materiales (4 porsiones):
1/2 kilo de igado de vaka
4-5 sevoya, medianas
1½ vazos de agua
2 vazos de arroz
3 vazos de agua para el arroz
2 kucharas yenas de prishil pikado minudo
paprika, sal i pimienta a gusto
Preparasion: Meter agua a buyir. Kuando buye, meter adientro el igado asta ke se apreta. Kitarlo del buyor, enshaguarlo kon agua kaente, para ke no se endureska al gizar, deshar eskurrir la agua i kortar el igado minudo, en chikos kubos de un sm. sovre un sm. Mundar las sevoyas, enshaguarlas, pikarlas i friyirlas asta ke toman una kolor rosha. Echar adientro de la sevoya el igado i adjustar un vazo o vazo i medio de agua, prishil i pimienta.Deshar ke se gize avagar avagar asta ke el igado se ablanda i se embeve la agua. Mundar el arroz, enshaguarlo i eskurrirlo, mesklarlo kon el igado i la sevoya, adjustar la sal, el prishil i los tres vazos de agua, meterlo todo en un resipiente ke va al orno i desharlo en el orno, kaentado de antes a 180°, asta ke el arroz se ablanda.

KUZI GIZADO KON ARROZ
Materiales (4 - 5 porsiones):
1 kilo de karne de kodrero sin gueso
2 vazos de arroz
1 sevoya kortada minudo
2-3 kucharas de azeyte
5 vazos de agua
pimienta preta i sal a gusto
Preparasion: Enshaguar, eskurrir bien i kortar la karne en pedasos no grandes. En una sarten, kaentar la azeyte i meter a abafar la sevoya kon la karne, asta ke la sevoya toma una kolor rosha. Adjustar un vazo de agua i un poko de sal, tapar i deshar en lumbre flosha, ke se gize una ora o asta ke la karne ya esta kocha. Entonses adjustar los 4 vazos de agua ke kedan i la pimienta. Tapar de muevo asta ke buye el kaldo kon la karne adientro. Adjustar el arroz ke ya fue alimpiado, enshaguado i bien eskurrido, mesklar bueno kon una kuchara de palo, i asperar ke empese a buyir de muevo. Abashar la lumbre, tapar i gizar asta ke se embeve todo el kaldo i el arroz puja. Kuando ya esta pronto, destapar i kuvijar kon un panyo limpio i tapar de muevo. Se desha ansi serka de 30-40 minutos, asta ke se va servir.