חזרה לדף הראשי של מס"ע

 

מבחר סיפורים מתוך

עֹשה פלא

ר' יוסף שבתי פרחי

 

ר' יוסף שבתי פרחי נולד בירושלים בשנת 1812 ונפטר בליוורנו בשנת 1884. בשנת 1842 הוא מגיע לליוורנו ועוסק שם בפרסום ספרים עממיים בשלוש שפות – עברית, לדינו (יהודית-ספרדית) וערבית.

בתקופת ימי הביניים, מן המאה השתים-עשרה ואילך, אנו מוצאים יותר ויותר קבצי אגדות וסיפורים, המביאים הן סיפורים ממקורות יהודיים – בעיקר אגדות מן התלמוד והמדרש שנערכו והורחבו, והן ספורים ממרחבי תרבות אחרים שעברו תהליך של גיור. הספר "עשה פלא" הוא לקט של סיפורים שכתב וסגנן מחדש ר' יוסף פרחי. זהו אחד מספרי העם הנפוצים והמוכרים ביותר גם כיום, כמאה וחמישים שנה לאחר הדפסתו הראשונה. הספר הודפס בליוורנו. חלקו הראשון ראה אור בשנת 1845. מקור שם הספר הוא בשירת הים (ספר שמות פרק ט"ו, פסוק י"א) "מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם יְהוָה מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ נוֹרָא תְהִלֹּת עֹשֵׂה פֶלֶא" (הביטוי מופיע פעמיים נוספות במקרא בספר תהלים, פרק ע"ז פסוק ט"ו ופרק ע"ח פסוק י"ב). הספר כולל הן סיפורים שהועתקו כלשונם ממקורות קדומים יותר או עובדו על פי מקורות כאלה, והן סיפורים שהמחבר שמע אותם במסורת שבעל-פה ושאין לנו נוסחים קודמים שלהם. (יש כעשרה סיפורים כאלה).

בהקדמה לספר אחר שלו, "תקפו של יוסף" מציג פרחי את מטרתו בכתיבת ספריו וכך הוא אומר: "והוא [הספר תקפו של יוסף] רשת נאה ללכוד בה לשלומי נערי בני ישראל. לעוררם מתרדמת היצר הרע אשר טַפָש לבם בהבלי הזמן וימת עם רב מישראל. אולי בקוראם בו להשתעשע בסיפוריו ומשליו, יתלהב לבם לאהבה וליראה את ה' ויציל מן הרוח אשר עליו. רוח עוועים מדעות נפסדות ואפיקורסות אשר הן בעוון הדור הזה פשתה המספחת ופגמו בקודש ובכליו."

עלינו לזכור שהספר נכתב בתקופת ההשכלה ור' פרחי היה יהודי חרד שהתנגד לרוח ההשכלה וקיווה לקרב את הנוער למקורות העתיקים ולהרחיקו מחכמת הגויים.

לדעתו של פרופ' עֶלי יסיף, כעשרה מסיפורי הקובץ אינם סיפורים שליקט ממקורות אחרים אלא סיפורים מקוריים שנכתבו על ידי פרחי עצמו.

 במבחר זה אני מביא את אותם סיפורים ככתבם וכלשונם (למעט תיקוני כתיב מלא וחסר ופתיחת ראשי תיבות) וכן גם חלק ממאמרו של פרופ' עֶלי יסיף המתייחס לשאלת מקוריותם של סיפורים אלה.

הציטוט מתוך מאמרו של יסיף, "תרומתו של ס' עשה פלא לסיפורת העממית היהודית" נעשה ברשותו של המחבר.

 

עֶלי יסיףתרומתו של ס' עשה פלא לסיפורת העממית היהודית

 

רשימת הסיפורים

1.         מעשה האהוב וחצי

2.         מעשה המורד

3.         מעשה נורא של רבי נתנאל ז"ל

4.         מעשה הבחור שניצול מלמות תלוי

5.         מעשה נורא של החסיד ר' פנחס

6.         מעשה האשה שחציה העליון כצורת בהמה

7.         מעשה תחיית המתים

8.         מעשה מצוות הכנסת אורחים

9.         מעשה החכם גומל חסדים עם יחייא לאקרע

10.     מעשה בן החכם עושה חסד עם המתים