מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי

חזרה לפינת המדרש

פינת המדרש

 

בין תורה לנערה

     רבי אבהו היה ראש וראשון לחכמי קיסריה במאה השלישית והנהיג ביד רמה את קהילתו. כמי שחי במרכז השלטון הרומי היה לו שיג ושיח עם הרשויות הרומיות. כמו כן ניהל רבי אבהו מאבקים וויכוחים עם המינים – הקהילה הנוצרית שהתגוררה בעיר.

     אבל הפעם ברצוני להביא בפניכם סיפור קצרצר על רבי אבהו בעל אופי יותר אישי.

 

     רבי אלעאי היה ידוע בבית המדרש כמי שמשכים קום ללימודו. באחד הבקרים נעדר רבי אלעאי מבית המדרש. תהו החברים ופנו לראש הישיבה, רבי אבהו ואמרו לו: "הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון!" (הצפיננו כאן הוא מלשון צפייה – הראה לנו היכן רבי אלעאי מסתתר! ויש כאן כמובן משחק לשון על השורש צ.פ.נ.).

     השיב להם רבי אבהו: "עלץ בנערה אהרונית אחרונית עירנית והנעירתו!"

     מכיוון שפנו אליו בלשון נופל על לשון, השיב להם באותה מטבע. אבל מה פירוש תשובתו של רבי אבהו?

     רבי אבהו סתם ולא פרש, והחכמים התלבטו בשאלה למה כוונתו. יש מי שאמרו שהכוונה היא לנערה, ורש"י מסביר את דבריהם וכותב: "שמח הלילה בנערה אהרונית ועכשיו הוא ישן", או בלשון ימינו: תינה אהבים כל הלילה עם אשה ועכשיו הוא נח, מותש מעמל לילו. ומה פירוש "אהרונית אחרונית עירנית והנערתו?" אותה נערה היא אהרונית – בת למשפחת אהרון, כלומר ממשפחת כוהנים, והיא אחרונית, כלומר האחרונה אצלו (ורש"י מסביר שאשתו הראשונה מתה וזו היא אשתו השנייה) והיא עירנית, כלומר בחורה שיודעת לעורר גברים ("בעלת חן וחריפה כאדם ער" כמו שכותב רש"י), והִינְעִירַתּוּ -  ידעה איך לנער אותו עד שלא יכול היה לישון – ודי לחכימא ברמיזא.

     לעומתם היו מי שאמרו שרבי אבהו התכוון בכלל למשהו אחר – ללימוד מסכת בתלמוד. וגם כאן בא רש"י לעזרתנו ומפרש לנו: נערה אהרונית – זו מסכת מתוך סדר קדשים, מסכת העוסקת בעבודתו של אהרון הכהן. אחרונית – על שום שסיים מסכת אחרת והתחיל במסכת זו והיא אחרונה אצלו. עירנית – משום שהיא, כמו שאומר רש"י, "עמוקה וחמורה ומעוררת לומדיה".

     איזה משני הפירושים הוא הנכון? האם רבי אלעאי עסק אותו לילה במעשה אהבה או בלימוד תורה?

     שאלתי את רעייתי מה דעתה והיא השיבה לי כהאי לישנא (בזו הלשון):

     "אני חושבת שהוא התכוון לשני הדברים כאחד: יש דמיון רב בין אהבת אשה לאהבת הלימוד. יש אנשים שחווית הלימוד אצלם היא כה עזה עד שהם שוגים באהבת הלימוד וחשים שהיא מגביהה אותם לעננים. זו חוויה כה חזקה ומעוררת עד שהם חווים אותה כדרך שחווים חוויה מינית. לדעתי הוא נותן כאן ביטוי יוצא דופן לחוויה של אהבה מלאה, חוויה שהיא נפשית וגופנית כאחד."

     וכל המביא דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם.

 

     וכך היא לשון הגמרא:

     אמרו ליה רבנן, לרבי אבהו: "הצפיננו היכן רבי אלעאי צפון!"

     אמר להן: "עלץ בנערה אהרונית אחרונית עירנית והנעירתו."

     אמרי לה [=יש אומרים שהוא התכוון]: אשה, ואמרי לה [ויש אומרים שכוונתו]: מסכתא.

 

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף נג עמוד ב