מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי של מס"ע

 חזרה לדף הבית של הוראת הסיפור העממי

הוראת הסיפור העממי בבית הספר היסודי

מורות ומורים יקרים,

     בניסיון לשנות את יחסו של משרד החינוך לנושא מספרי הסיפורים המקצועיים וחשיבות ההכרה בהם כגורם העשוי לתרום לתחום האוריינות וטיפוח הקריאה בבתי הספר היסודיים אני פונה אליכם לחתום על העצומה המובאת בזה.

בברכה,

ד"ר יואל פרץ

 

עצומה למשרד החינוך

     אנו החתומים מטה, פונים בזאת למשרד החינוך להכיר בתרומתם של מספרי-המספרים המקצועיים בישראל לנושא האוריינות וטיפוח הקריאה בבית הספר היסודי.

     אנו מאמינים כי המפגש החי עם מספרי-סיפורים עשוי לקרב את התלמידים בדרכי נועם לתחום הקריאה ולשפר את רמתם הלשונית.

     אנו סבורים שהמפגש עם מספרי-סיפורים יש לו חשיבות לתלמידים בכל הרמות ובכל הכיתות למן כתה א' ועד כתה ז', ואף בכיתות ההמשך, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

     חשיבות מיוחדת יש למפגשים כאלה בכיתות מב"ר שבהן לומדים בני נוער המתקשים בלימודיהם מסיבות אלה ואחרות.

     מפגשים עם מספרי סיפורים יכולים לתרום לפרויקט של "קריאה בקול" ועשויים אף לתרום לשיפור התקשורת בין מורים לתלמידים, לשינוי היחס לזולת ולהכרה באחר ובשונה.

     אנו פונים למשרד החינוך לשתף את מספרי-הסיפורים בעשייה החינוכית, לשלב אותם בפרויקטים השונים הקשורים לאוריינות ולטיפוח הקריאה ולהקצות לנושא משאבים כספיים מתאימים.

     אנו גם מבקשים ממשרד החינוך להקים מסגרת של השתלמויות למורים וסדנאות להקניית מיומנויות נרטיביות, שאותן ינחו מספרים מקצועיים ואשר בהן יוקנה למורים ידע בסיסי בסיפור-סיפורים, ידע העשוי לשרת אותם בכל תחומי ההוראה.

 

 

המבקשים לחתום על העצומה מתבקשים לשלוח דוא"ל לכתובת:

yoelprz@netvision.net.il

אני החתום מטה, מבקש להצטרף בזאת לעצומה למשרד החינוך שהתפרסמה באתר מס"ע.

שם:  _____________  שם בית הספר:  ___________ תפקיד: ___________