מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי של אתר מס"ע

הוראת הסיפור העממי בבית הספר היסודי

מבוא

מורות ומורים יקרים,

     נושא הסיפור העממי נלמד בבית הספר היסודי בדרך כלל בכתות ד' ו-ה'. ברבים מאתרי האינטרנט המוקדשים לנושא, אין מספיק מידע על הטיפול בנושא זה והקנייתו לילדים צעירים, ובחלק מהם מובא מידע מיושן ואף שגוי.

     באתר שלפניכם נעשה ניסיון להציג את הנושא בצורה עדכנית תוך הבאת דוגמאות סיפוריות מתאימות ודיון בדרכי פעולתו של המספר העממי ובטכניקות

תוכן העניינים

החוקים האפיים של אקסל אולריק

דרכי המחקר של הסיפור העממי

דרכי פעולתו של המספר העממי (בהכנה)

המעשייה – דוגמאות מנותחות

האגדה – דוגמאות מנותחות

הסיפור האורבני – דוגמאות מנותחות

סיפור חכמה – דוגמאות מנותחות

הרומנסה – דוגמאות מנותחות

חומרים סיפוריים וספרות מחקרית (בהכנה)

 

עצומה למשרד החינוך

שהוא עושה בהן שימוש.

    האתר כולל התייחסות מקיפה לחוקים האפיים של החוקר הדני, אקסל אולריק, כולל תרגום מלא של המאמר המקורי שלו ודיון במידת הרלוונטיות שלו להוראת הסיפור העממי.

     כמו כן מובאים באתר הסברים על הסוגות (ז'אנרים) השונות של הסיפור העממי עם דוגמאות סיפוריות מלוות בניתוח מתאים.

     האתר כולל גם הסברים בסיסיים על אסכולות המחקר השונות שהתפתחו במדע הפולקלור ושלא כל המורים ערים לקיומן.

     אני מקווה שאתר זה ירחיב את אופקיהם של המורים העוסקים בתחום ויתרום לשיפור ההוראה.

     אתר זה ניתן כשירות חינם למורים מטעם מס"ע – המרכז לסיפורי עם ולפולקלור. אתם מוזמנים להפנות הערות, בקשות ושאלות לכתובת yoelprz@netvision.net.il.

     כמו כן ניתן לפנות אלי בכתובת זו לקבלת מידע ויצירת קשר עם מספרי-סיפורים מקצועיים המוכנים להופיע לפני תלמידים ולהמחיש בפניהם בצורה חיה את אומנות הסיפור. ההופעות הן בתשלום.

     אחד המרכיבים החשובים של לימוד נושא הסיפור העממי בבית הספר הוא ההתייחסות למספר הסיפורים. בדרך כלל מושם הדגש על תכני הסיפורים ומקומו של המספר נדחק לשולי הדיון. בפרק העוסק במספר ובדרכי ההיגוד ימצא המורה חומר עזר רב, אך לא די בכך. יש חשיבות רבה לכך שהתלמידים יחוו בפועל את חווית המפגש עם מספרי-סיפורים.

     מספרי-סיפורים מקצועיים מנהלים מזה שנים מאבק להכרה בחשיבות עבודתם לא רק להנחלת נושא הסיפור העממי בבית הספר, אלא לתרומה העצומה שהם יכולים לתרום לנושא האוריינות – הקניית כשרים לשוניים, טיפוח ועידוד הקריאה והגברת העניין בה. זהו נושא "חם" בבית הספר. מופנים אליו משאבים רבים, אך המערכת, למרבה הצער, אינה מכירה בחשיבותו של נושא ההיגוד שבעל-פה בבית הספר ושל נושאי הדגל שלו – המספרים המקצועיים (רק לדוגמא, "סל תרבות" מוכן לאשר הופעות של מספרי-סיפורים רק בכיתות הנמוכות א' ו-ב', אך לא בכתות הגבוהות יותר).

     אתם המורים יכולים לתרום לשינוי המצב הן על ידי הזמנת מספרי-סיפורים להופעות בכיתותיכם והן על ידי פנייה למערכות החינוך השונות להכיר בחשיבות הנושא (ראו בעניין זה את העצומה המצורפת).

 

בברכה,

ד"ר יואל פרץ

מנהל מרכז מס"ע