מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי

חזרה לדף מאמרים

מאמרים

 

נכוה באור

פרשת חייו ומותו של אלישע בן אבויה

יואל פרץ

 

 

אוגוסט 2002

 


תוכן העניינים

מבוא ומקורות
סקירה כרונולוגית

ילדותו של אלישע

הסיבות למשבר שפקד את אלישע

חטאיו של אלישע

מותו של אלישע

אירועים שקרו לאחר מותו של אלישע

המכלול הסיפורי של סיפורי אלישע בתלמוד הירושלמי

סיכום

ביבליוגרפיה