מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי

חזרה לפרח צחור

פרח צחור

 מסע בנתיבי הרומנסה

 עריכה. תרגום, הערות ודברי רקע

 

אבנר פרץ

ירושלים

1969

 

 

ביבליוגרפיה נבחרת

     הערה: הרשימה המופיעה להלן היא רשימה נבחרת ומצומצמת בלבד. כללנו בה בעיקר ספרים ופרסומים עבריים שיצאו בארץ ושניתן להשיגם בקלות. הפרסומים הללו הם בעיקרם מקורות המכילים נוסחים של רומנסות (בלוויית תרגום עברי ובלעדיו). אנו מביאים אותם לתועלת הקוראים המעוניינים בהשוואות ובהרחבת אופקים בנושא. הקורא המעוניין בביבליוגרפיה רחבה ומקיפה (בעיקר בפרסומים לועזיים) יוכל למצוא אותה בתוך הספרים הנזכרים ברשימה המצומצמת הבאה להלן. בראש ובראשונה בכרך השלישי של הקטלוג של ס. ארמיסטד (מס' 11 להלן) אשר יצא לאור ב-1978 ונותן משום כך תמונה מקיפה ומעודכנת למדי של פרסומים בנושא הרומנסה.

 

א. עברית

   א 1. הרומנסה הספרדית-יהודית

1.     אטיאש            אטיאש, משה, רומנסירו ספרדי, רומנסות ושירי עם ביהודית-ספרדית. מהד' 2 ירושלים, 1961.

2.     צרור        אטיאש, משה, צרור רומנסות בכת"י של סראייבו, שבט ועם ז', 1973, 295-370.

3.     אלימלך    אלימלך, מ.ג., רומנסות ספרדיות: מסה על הסוגים, ירושלים, תשל"ט.

4.     ארמיסטד ארמיסטד, ס. וסילברמן, י., הספרות הספרדית-יהודית והמסורת שבע"פ במזרח הים התיכון, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ה-ו, ירושלים, תשמ"ד.

5.     לנדאו      לנדאו, ל., הרועה הנחשק ברומאנסרו, פעמים 30, ירושלים, 1987.

6.     מעוז        מעוז, בתיה, תשע עשרה רומנסות מוערות, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור ו', ירושלים, 1982.

7.     עוזיאל    עוזיאל, ב., מן הפולקלור אל הספרות ביהודית-ספרדית. תל-אביב, תשמ"ח.

8.     רפאל       רפאל, שמואל, הרומאנסה והקאנסיון - מן האפי אל הלירי בשירה הספרדית-יהודית, פעמים 30, ירושלים, 1987.

 

   א 2. הרומנסירו ההיספאני

9.     אליעז       אליעז, רפאל, רומנסירו אספניול, 1988.

10. ברונובסקי  ברונובסקי, יורם, אילת לבנה, רומנסות ושירי זמר עתיקים מספרד. תל-אביב, 1983.

 

ב. לועזית

 = (11) CMP              ARMISTEAD, G. S., EL ROMANCERO JUDEO MADRID, 1978. ESPANOL, EN EL ARCHIVO MENENDEZ PIDAL I-III, 

             (ראה שם בכרך III בבליוגרפיה מקיפה).

(12) = NAHON    ARMISTEAD, S.G, SILVERMAN, J.H. ROMANCES JUDEO  ESPANOLES DE TANGER RECOGIDOS POR Z. NAHON, MADRID, 1977           

(13) = YONA      ARMISTEAD, S. G., SILVERMAN, J. H., THE JUDEO-SPANISH   BALLAD CHAPBOOKS OF Y. A. YONA, BERKELEY, 1971.

(14) =  ARMISTAD    ARMISTEAD, S. G., SILVERMAN, J. H., FIELD NOTES ON A

 BALLAD EXPEDITION TO ISRAEL. שבט ועם ט', תשמ"א, 1980

(15) = CALAS         ARMISTEAD, S., SILVERMAN, J.H, TRES CALAS EN EL ROMANCERO SEFARADI, ESPANA, 1979.

(16) = CORDEL     ARMISTEAD, S.G., SILVERMAN,J.H., HASSAN, I.,  SEIS ROMANCERILLOS DE CORDEL SEFARDIES, ESPANA, 1981.                

(17) = ELAZAR      ELAZAR, S.M., EL ROMANCERO JUDEO-ESPANOL SARAJEVO, 1987.

(18) = HEMZI         HEMSI, A., COPLAS SEFARADIES, I-V ALEXANDRIA, 1932-1938: VI-X AUBERVILLIERS, 1969-1973.

(19) = LEVY           LEVY, I., CHATS JUDEO-ESPAGNOLS I-IV, לונדון, 1959: ירושלים, 1970-1973.

(20) = NAHON      ARMISTEAD, S.G, SILVERMAN, J.H. ROMANCES JUDEO-ESPANOLES DE  TANGER RECOGIDOS POR Z. NAHON,         

                               MADRID, 1977

(21) = MP                 MENENDEZ PIDAL, R., CATALOGO DEL ROMANCERO JUDIO-ESPANOL, CE. IV (1906), 1045-1066: V (1907), 161-199.

(22) = BENMAYOR     BENMAYOR, R, ROMANCES JUDEO-ESPANOLS DE ORIENTE, NUEVA RECOLECCION,  MADRID 1979

(23) = BOSNIA         ARMISTEAD, S.G., SILVERMAN,J.H., JUDEO-SPANISH BALADS FROM BOSNIA, PHILADELPHIA, 1971.