מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי

חזרה לדף סיפורי עם מרחבי תבל

 

סיפורי עם ושירה מהודו וסרילנקה

סיפורי המלך והגוויה

     סיפורי המלך והגוויה הם קבוצה של עשרים וחמישה סיפורי חידה הנתונים בתוך סיפור מסגרת. בשלב זה תרגמתי את סיפור המסגרת וחמישה מן הסיפורים בתוספת מבוא. הכוונה היא לתרגם בעתיד את הקובץ כולו.

     מבוא

     פתיחה לסיפור המסגרת (המלך ופושט היד)

          המחזרים הנאמנים

          הראשים המוחלפים

          בן לשלושה אבות

          הילד שהקריב את עצמו

          החידה הבלתי פתורה

     סיום סיפור המסגרת