מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי

חזרה לדף סיפורים

סיפורי עם

סיפורי עם ישראליים חדשים

נציגנו באו"ם

     "לפני שאני פותח בנאומי", אמר נציג ישראל במושב האחרון של עצרת האומות המאוחדות, "ברצוני לספר לכם משהו על משה רבנו: כאשר הכה משה על הסלע ויצאו ממנו מים, אמר משה לעצמו: 'זו ההזדמנות שלי לעשות אמבטיה הגונה'. פשט את בגדיו, הניח אותם ליד הסלע ונכנס למים. כאשר יצא מהמים ורצה להתלבש, לא מצא את הבגדים. הפלסטינאים גנבו אותם!"

     "מה!" הזדעק המשקיף הפלסטינאי, "באותו זמן בכלל לא היו פלסטינאים בעולם!"

     הנציג הישראלי חייך. "זה מה שרציתי לשמוע," אמר, "עכשיו אני יכול להתחיל בנאומי..."

 

     את הסיפור החביב הזה שמעתי מפי יוחאי גרינברג, תושב חיפה, ששמע אותו מחבר בבית הספר. בסיפור העממי היהודי יש סיפורי עימות דומים שעניינם ויכוח בין יהודי פשוט לחכם קראי על השאלה מי קדם למי, היהודים לקראים או להפך? במהלך הסיפור מופיע היהודי לפני הסולטן כשנעליו תחת בית שחיו ולשאלת הסולטן, מדוע לא השאירן בפתח, הוא משיב שבזמן מתן תורה בהר סיני הורידו היהודים את נעליהם בגלל קדושת המקום והקראים גנבו אותם. החכם הקראי מוחה ואומר שבזמן יציאת מצרים עוד לא הייתה קיימת עדה קראית וכך מודה בצדקת טענתו של היהודי. בספרה של מתילדה סרנו-כהן "קואינטוס" מובאת גרסה של הסיפור שנרשמה מפי ז'ודית חדג'ס ילידת תורכיה. גרסה יהודית רומנית שרשמה זיוה וולף מפי אמה, מצויה בארכיון הסיפור העממי בישראל שבאוניברסיטת חיפה (אסע"י 6065) ועיבוד ספרותי שלה מופיע בספרי, "הנסיך מארגון", הוצאת עגור 1991.