מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי

חזרה לדף סיפורים

סיפורי עם

סיפורים חסידיים

כיצד למדתי מאיכר

סיפר ר' יעקב יצחק היהודי הקדוש מפסישחא:

     כשיצאתי מאפטא ללכת לנדודי, פגעתי בעגלה מלאה שחת שנפלה באמצע הדרך. איכר אחד עמד על ידה וכשראה אותי קרא אלי וביקשני שאסייע בידו להרים את העגלה. התבוננתי בה וראיתי שהיא כבדה מאוד. אומנם זרועותי חזקות וגם האיכר ניכר בו שבעל כוח הוא, אבל איך יוכלו שני אנשים להרים משא כבד כזה?

     "אינני יכול." אמרתי.

     מיד נתן בי האיכר שתי עיניו ואמר בלשון נזיפה: "יכול אתה, אבל אינך רוצה."

     נגע הדבר ללבי ועמדתי לעזרתו. נסרים היו שם בקרבת מקום. תחבנום מתחת לעגלה, הנענו בכל כוחנו עד שנזדעזע הקרון, נתרומם מעט מעט ולבסוף עמד.

     אחר שטענו את השחת הפזורה על העגלה, החליק האיכר על ירכיהם של הסוסים והעגלה התחילה זזה ממקומה.

     "הרשיני נא ואלך עמך אחר העגלה." אמרתי.

     "לכה ונלכה, אחא" ענה האיכר, והלכנו שנינו יחדיו.

     "רוצה אני לשאול אותך דבר." אמרתי.

     "שאל, אחא, שאל." ענה.

     "מפני מה אמרת שאיני רוצה?"

     "מפני שאמרת שאינך יכול." ענה האיכר, "איש שלא ניסה לעשות דבר, כלום הוא יודע שאין ביכולתו לעשותו?"

     הוספתי ושאלתי: "אבל איך עלה על דעתך שיכול אני?"

     והאיכר ענה: "דבר זה עלה על דעתי סתם."

     תמהתי: "מאי משמע סתם?"

     גער בי האיכר ואמר: "הוי אחא, כמה טרדן אתה! אם רוצה אתה לדעת, ניחא, דבר זה עלה בדעתי מפני שנשלחת בדרכי."

     שאלתי: "כלום סבור אתה שעגלתך נפלה כדי שאבוא לסייע בידך?"

     והאיכר ענה: "ודאי כך, אחא."

__________________________________________________

מתוך ספרו של מ. בובר, גוג ומגוג, הוצאת עם עובד 1983.