מס"ע

 

מרכז סיפורי עם ופולקלור

 

C. F. F

Center of Folktales and Folklore

 

חזרה לדף הראשי

חזרה לדף סיפורים

סיפורי עם

סיפורים חסידיים

תושייה

     מסופר על הבעש"ט, רבי ישראל בעל שם טוב, שהוזמן לקהילה אחת לענות על קושיות בענייני דיומא. לרבי ישראל היה משרת, יהודי ירא שמים, אדם פשוט, אבל בקי בהליכות העולם. פנה אליו הבעש"ט ואמר לו: "ראה, רצוני שתבוא אתי ותיטול את מקומי. אתה תלבש את בגדי, ואני אלבש את בגדיך ואתחפש למשרתך."

     המשרת קיבל עליו. ביום המיועד הגיעו השנים לבית הכנסת. המשרת עלה אל הבימה כשהוא לבוש בבגדי הרב והבעש"ט ישב בצד, לבוש בגדי משרתים. ניגש אחד מלמדני הקהילה והציג קושיה מפולפלת מאין כמוה, תלי תלים של הלכות והלכות נגד, סתירות ובעיות. כשסיים את דבריו ישב כל הקהל פעור פה וחיכה לשמוע בקוצר רוח את תשובת הבעש"ט.

     המשרת היה כאילם. ברגליים כושלות קם על רגליו להשיב, אבל מה מבין יהודי פשוט כמוהו בפלפולי הגמרא? ולפתע הבריק רעיון במוחו: הוא פנה לשואל ובקול בוטח אמר לו: "בשביל שאלה כה פשוטה הטרחת אותי עד לכאן? הרי זו שאלה שאפילו המשרת שלי יוכל להשיב עליה!"

     הוא פנה אל הבעש"ט המחופש בבגדי משרתים והזמינו לעלות אל הבימה והלה בירר את הסוגיה והשיב עליה ללא כל קושי...