ספר הבדיחה והחידוד

אלתר אשר אברהם אבא דרויאנוב

(1870–1938)

תוכן העניינים

כרך ראשון

 

פרק א – קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

1    

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18

19  

20 

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31 

32 

33 

34 

35 

36

37  

38 

39  

40  

41

42

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

54 

55

 

 

 

 

 

 

                                     

פרק ב – לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים 

 

 

 

פרק ג – אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

 

פרק ד – עניים ועשירים, קבצנים וקמצנים

 

 

פרק ו – צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

 

 

פרק ז – בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

 

 

פרק ח –  קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

 

 

בהעלאת הטקסטים לאתר נעזרתי רבות באתר "פרויקט בן יהודה" שבו הועלתה לאינטרנט ביד מתנדבים כמחצית מספר הבדיחה והחידוד, ועל כך נתונה להם תודתי העמוקה.

כתובת האתר היא: http://benyehuda.org/droyanov/

 

שמות המקלידים:

אילנה עץ-הדר, בלהה ארגון, לאה ישלח, חרות ישלח, עמרי סגל, גליה גזית, ציפי טל, אודי יוליס, נורית לוינסון, עדי אשכנזי, לירון לביא, דני פריש, רותי ששון, טלי אוקמן, שלומית אפל ואיריס ונטורה