לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

90

בחבורה של סוחרים סיפרו, שפלוני בן-פלוני נטרפה עליו דעתו מחמת חולי. שאל אחד מן החבורה, שהיה לו ממון בידי החולה:

וחובותיו הוא פורע?

החזיר המספר:

חלילה! עד לידי טירוף כזה לא הגיע.

J1393

The double fool. A numskull caught changing meal from others' sacks into his own. Miller asks him what he is doing. ''I am a fool.'' ''Why then don't you put your meal into their sacks?'' ''I am only a simple fool. If I did that I should be a double fool.''

הטיפש הכפול