לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

845

ברוך קדח, ומחמת קדחת גדל צמאונו. ישב הרופא ודאג:

כיצד להסיר צמאונו מעליו?

שמע ברוך, נענה ואמר:

אדוני דוקטור, מוטב שתדאג, כיצד להסיר את הקדחת מעלי. לצימאון אדאג בעצמי...

J1322.1

Will take care of the thirst. Doctors consult how to rid fever-stricken drunkard of his great thirst. ''You take care of the fever; I shall take care of the thirst.''

על הרופא לדאוג להורדת הקדחת. השכור ידאג בעצמו להרווית צימאונו הגדול