לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

706

זקן נתאלמן ונשא בחורה. אמר לו נכדו:

סבא, בן שבעים אתה, ברוך השם, ובחורה אתה נושא!

החזיר לו הזקן:

בעל-כורחי אני עושה כך. עיני כהות וידי מרתתות מחמת זיקנה, ובמחילת-כבודך כשנפשח לי כפתור מן המכנסיים איני יכול להחזירו למקומו.

אמר לו הנכד:

אי משום כך, סבא, מוטב שהיית נושא חייט זקן, ולא בחורה צעירה.

J445.2

Foolish marriage of old man and young girl.

נישואין אוויליים של זקן עם צעירה