לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים הכללית

לרשימת הסיפורים עם מוטיבים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

סיפור מספר

55

הגראף, אדוניה של העיירה, פגש "ליהודי שלו", כשהוא פוסע פסיעות דקות, עקב בצד אגודל, וכובעו שמוט לו עד לערפו, כדרך בני-אדם, שרבות מחשבות בלבם. עיכבו הגראף ואמר לו:

- על מה אתה חושב בשעה זו?

- לקנות את העיירה מאתך אני חושב, – השיב היהודי.

לגלג עליו הגראף:

- שמא דעתך נטרפה עליך? העיירה שוויה לפחות חצי-מיליון, ואתה – כל הונך חמש מאות זהובים.

החזיר לו היהודי:

- אדוני גראף, וכי בשביל שאיני יכול לקנות איני יכול גם לחשוב?

J1338

Asking costs nothing. So says beggar who asks goldsmith to plate his club with gold.

אין השאלה (המחשבה) עולה כלום